დასაწყისი

გადაღების დრო

2020 (9)
თებერვალი (1) აგვისტო (8)
2019 (5)
აგვისტო (4) ოქტომბერი (1)
2018 (1)
ივლისი (1)
2017 (11)
აპრილი (3) აგვისტო (8)
2016 (45)
იანვარი (1) ოქტომბერი (44)
2015 (22)
იანვარი (5) აპრილი (1) აგვისტო (4) ოქტომბერი (12)
2014 (107)
იანვარი (17) მარტი (8) აპრილი (44) მაისი (11) ივნისი (3) ივლისი (20) აგვისტო (1) ოქტომბერი (1) დეკემბერი (2)
2013 (70)
იანვარი (3) მარტი (1) მაისი (1) ივნისი (2) ივლისი (9) აგვისტო (12) სექტემბერი (17) ოქტომბერი (17) ნოემბერი (5) დეკემბერი (3)
2012 (16)
იანვარი (3) თებერვალი (1) მარტი (3) აპრილი (5) ივლისი (2) აგვისტო (1) ოქტომბერი (1)
2011 (55)
იანვარი (5) თებერვალი (9) მაისი (1) ივნისი (16) ივლისი (7) აგვისტო (5) ოქტომბერი (3) ნოემბერი (4) დეკემბერი (5)
2010 (16)
ივლისი (1) აგვისტო (3) სექტემბერი (5) ოქტომბერი (6) ნოემბერი (1)
2009 (4)
მარტი (4)
2008 (19)
მარტი (14) აპრილი (3) აგვისტო (2)
2007 (26)
აგვისტო (23) სექტემბერი (3)
2006 (8)
მარტი (1) აპრილი (2) ივლისი (3) ოქტომბერი (2)
2005 (12)
მარტი (1) ივნისი (1) ივლისი (1) აგვისტო (5) ოქტომბერი (1) ნოემბერი (2) დეკემბერი (1)
2004 (6)
თებერვალი (1) აპრილი (1) ივნისი (1) ივლისი (2) დეკემბერი (1)
2003 (19)
იანვარი (1) თებერვალი (6) აპრილი (5) ივნისი (1) ივლისი (3) აგვისტო (2) დეკემბერი (1)
2002 (9)
აგვისტო (4) სექტემბერი (1) ოქტომბერი (1) ნოემბერი (1) დეკემბერი (2)