Αρχική

Ημερομηνία λήψης

2020 (9)
Φεβρουάριος (1) Αύγουστος (8)
2019 (5)
Αύγουστος (4) Οκτώβριος (1)
2018 (1)
Ιούλιος (1)
2017 (11)
Απρίλιος (3) Αύγουστος (8)
2016 (45)
Ιανουάριος (1) Οκτώβριος (44)
2015 (22)
Ιανουάριος (5) Απρίλιος (1) Αύγουστος (4) Οκτώβριος (12)
2014 (107)
Ιανουάριος (17) Μάρτιος (8) Απρίλιος (44) Μάιος (11) Ιούνιος (3) Ιούλιος (20) Αύγουστος (1) Οκτώβριος (1) Δεκέμβριος (2)
2013 (70)
Ιανουάριος (3) Μάρτιος (1) Μάιος (1) Ιούνιος (2) Ιούλιος (9) Αύγουστος (12) Σεπτέμβριος (17) Οκτώβριος (17) Νοέμβριος (5) Δεκέμβριος (3)
2012 (16)
Ιανουάριος (3) Φεβρουάριος (1) Μάρτιος (3) Απρίλιος (5) Ιούλιος (2) Αύγουστος (1) Οκτώβριος (1)
2011 (55)
Ιανουάριος (5) Φεβρουάριος (9) Μάιος (1) Ιούνιος (16) Ιούλιος (7) Αύγουστος (5) Οκτώβριος (3) Νοέμβριος (4) Δεκέμβριος (5)
2010 (16)
Ιούλιος (1) Αύγουστος (3) Σεπτέμβριος (5) Οκτώβριος (6) Νοέμβριος (1)
2009 (4)
Μάρτιος (4)
2008 (19)
Μάρτιος (14) Απρίλιος (3) Αύγουστος (2)
2007 (26)
Αύγουστος (23) Σεπτέμβριος (3)
2006 (8)
Μάρτιος (1) Απρίλιος (2) Ιούλιος (3) Οκτώβριος (2)
2005 (12)
Μάρτιος (1) Ιούνιος (1) Ιούλιος (1) Αύγουστος (5) Οκτώβριος (1) Νοέμβριος (2) Δεκέμβριος (1)
2004 (6)
Φεβρουάριος (1) Απρίλιος (1) Ιούνιος (1) Ιούλιος (2) Δεκέμβριος (1)
2003 (19)
Ιανουάριος (1) Φεβρουάριος (6) Απρίλιος (5) Ιούνιος (1) Ιούλιος (3) Αύγουστος (2) Δεκέμβριος (1)
2002 (9)
Αύγουστος (4) Σεπτέμβριος (1) Οκτώβριος (1) Νοέμβριος (1) Δεκέμβριος (2)